© 2014  Arii Momoyo Pottery

stigmata mirror

聖痕の鏡